Inhoud van de trainingen en wedstrijden.

Ontwikkelingsfasen per leeftijd:

 • Ontwikkelingsfase 2vs.2 en 3vs.3:
  • Starters en onderbouw (U6 - U7): Elke speler speelt even veel.
 • Ontwikkelingsfase 5vs.5:
  • Starters en onderbouw (U8- U9): Elke speler speelt even veel.
 • Ontwikkelingsfase 8vs.8:
  • Middenbouw (U10 – U13): Elke spelers speelt minimum 60%.
 • Ontwikkelingsfase 11vs.11:
  • Bovenbouw (U15 – U17): Elke speler speelt minimum 50%.
 • Vervolmakings- prestatiefase 11vs.11:
  • Bovenbouw U21: Spelers spelen op basis van selectie. Speelminuten in functie van de ploeg.
 • De verdeling van de ploegen is het werk van de trainer. Deze zal in samenspraak met de coördinator en de TVJO beslissen welke speler in de A of de B ploeg terecht komt.
 • Na zes weken kan een speler veranderen van ploeg. Deze beslissing wordt wederom gemaakt door de trainer.

Afspraken in verband met trainingen en wedstrijden.

 • Wanneer je niet kan komen trainer of niet kan meedoen aan de wedstrijd, verwittig je de trainer. Je doet dit zo snel mogelijk.
 • Wees op tijd voor de trainingen en wedstrijden.
 • De spelers mogen kiezen in welke kledij ze komen trainen. Voor wedstrijden verwachten we dat de spelers de juiste kledij dragen, namelijk de kledij van de club.
 • Douchen na de wedstrijd is verplicht. Indien je meteen weg moet, dan spreek je dat af met je trainer.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden drink je enkel water. Sport- en energiedranken worden sowieso afgeraden en dragen niet bij tot een gezonde sportcultuur. Tijdens wedstrijden kan er soms een sportdrankje worden voorzien door de club, maar je brengt deze zelf niet mee.

Leefregels in verband met trainingen en wedstrijden.

Voor de spelers

 • Wees altijd respectvol naar je medespelers toe. Je kan elkaar helpen door feedback te geven, maar ploeggenootjes uitlachen, uitschelden of vernederen is gedrag dat niet thuis hoort in onze club.
 • Wees altijd respectvol naar de trainer toe.
 • Agressie en vechten wordt nooit door de vingers gezien en zal sowieso gesanctioneerd worden.
 • Je trainer heeft het recht om je niet te laten meedoen aan de komende macht als je je niet gedraagt tijdens een training, match of naast het veld.

Voor de ouders

 • FAIR PLAY is belangrijk voor onze club. Vergeet niet dat we met kinderen bezig zijn en probeer steeds positief te supporteren. Ook tegenover de tegenstander gedragen we ons beleefd en respectvol.
 • We hebben niet liever dat jullie komen supporteren. Supporteren is echter niet gelijk aan training geven. De trainer staat naast het veld en zal de spelers bijsturen. Ouders beperken zich tot het aanmoedigen van de ploeg.
 • Je hebt als ouder altijd het recht om te vragen waarom je kind in een bepaalde ploeg zit of waarom deze niet mag meespelen tijdens een wedstrijd. Als ouder aanvaard je echter deze uitleg en blijf je respectvol naar de trainer toe.
 • Bij problemen op sportief vlak, kan je steeds terecht bij de coördinator.
 • Bij andere problemen, kan je steeds contact opnemen met iemand van het bestuur.
 • Algemene berichten die de hele club aangaan, komen steeds op de website, de infogroep op whatsapp, facebook én ProSoccerData. Het is aangeraden dat je minstens één van deze communicatiemiddelen geregeld bekijkt.